Hiển thị tất cả 9 kết quả

Cửa đi trượt xếp trượt

CFD80 | Cửa đi xếp trượt hệ 80

Giá: Liên hệ

1. Quy cách chi tiết cửa đi xếp trượt hệ CFD80: • Cửa đi xếp trượt 3 cánh mở quay trong/ ngoài, tỉ lệ chia cánh 3 – 0 • Cửa đi xếp trượt 4 cánh mở quay trong/ ngoài, tỉ lệ chia cánh 3 – 1 • Cửa đi xếp trượt 5 cánh mở…

Giá: Liên hệ

1. Quy cách chi tiết cửa đi mở trượt hệ ND115LS: • Cửa đi 2 cánh mở trượt (lùa) • Cửa đi 4 cánh mở trượt (lùa) 2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa đi trượt hệ ND115LS: • Không giới hạn kích thước. 3. Các chủng loại kính thường dùng cho cửa…

Cửa đi trượt thường

ND115SS | Cửa đi trượt thường

Giá: Liên hệ

1. Quy cách chi tiết cửa đi mở trượt hệ ND115SS: • Cửa đi 2 cánh mở trượt (lùa) • Cửa đi 4 cánh mở trượt (lùa) 2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa đi trượt hệ ND115SS: • Không giới hạn kích thước. 3. Các chủng loại kính thường dùng cho cửa…

Giá: Liên hệ

1. Quy cách chi tiết cửa đi mở quay hệ ND55IN: • Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong. • Cửa đi 2 cánh mở quay vào trong. • Cửa đi 4 cánh mở quay vào trong. 2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa đi hệ ND55IN: • Chiều rộng từ 400…

Giá: Liên hệ

1. Quy cách chi tiết cửa đi mở quay hệ ND55OU: • Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài. • Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài. • Cửa đi 4 cánh mở quay ra ngoài. 2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa đi hệ ND55OU: • Chiều rộng từ 400…

Giá: Liên hệ

  1. Quy cách chi tiết cửa sổ mở quay nhôm hệ NW55IN: • Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong. • Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong. 2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa sổ mở quay hệ NW55IN: • Chiều rộng từ 400 -> 900mm/ 1 cánh. •…

Giá: Liên hệ

  1. Quy cách chi tiết cửa sổ mở quay nhôm hệ NW55OU: • Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài. • Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài. 2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa sổ mở quay hệ NW55OU: • Chiều rộng từ 400 -> 900mm/ 1 cánh. •…

Giá: Liên hệ

1. Quy cách chi tiết cửa sổ mở trượt hệ NW55SS: • Cửa sổ 2 cánh mở trượt (lùa) • Cửa sổ 4 cánh mở trượt (lùa) 2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa sổ trượt hệ NW55SS: • Chiều rộng từ 400 -> 1200mm/ 1 cánh. • Chiều rộng từ 400 ->…

Giá: Liên hệ

1. Quy cách chi tiết cửa sổ mở quay nhôm hệ NWS55OU: • Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài. • Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài. 2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa sổ mở quay hệ NWS55OU: • Chiều rộng từ 400 -> 900mm/ 1 cánh. • Chiều…