COW55-65 | Cửa sổ mở quay ra ngoài

Giá: Liên hệ

• CIVRO có hai loại cửa sổ mở quay ra ngoài: COW 55, 65 (độ dày của khung bao).